maandag 8 april 2013

De wet zegt m.b.t. ondertoezichtstelling:


INDIEN een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ERNSTIG WORDEN BEDREIGD, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen”

Volgens van Dale is: INDIEN synoniem voor: INGEVAL, dus: “IN HET GEVAL DAT”.

DUS BEDREIGING MOET HET GEVAL ZIJN DAT WIL ZEGGEN AANGETOOND MET UIT FEITEN BESTAANDE INFORMATIE EN GEEN VERMOEDENS OF GERUCHTEN !!! “Edel(hoog)achtbaren” die dat nog niet snappen!!!

HET MOET NU EEN KEER AFGELOPEN ZIJN RECHTERS OM TE OORDELEN ALS ONDERSTAAND:

“BJZ heeft aangegeven onvoldoende zicht te hebben op de opvoedkundige pedagogische vaardigheden van de ouder(s) en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van uw kind(eren). De rechtbank oordeelt dat hiermede de voorwaarde voor ondertoezichtstelling is vervuld.”

In een niet onaanzienlijk deel van de gevallen levert BJZ informatie aan als: Wij hebben de indruk, het vermoeden bestaat, wij gaan ervan uit, enz. enz.” Nee, BJZ, je moet kunnen zeggen: Vaststaat dat! Maar dat zie je zelden in de indicatiebesluiten omdat ze dat héél vaak niet hard kunnen maken!

3 opmerkingen:

 1. nog een interessante opmerking over het opkomend verschijnsel "UITBUIKPLAATSING", dit is dus het meest absurde wat er bestaat en wettelijk onmogelijk, dit simpel te begronden aan hand der wet, de wet op jeugdzorg en de daarmee inbegrepen maatregelen ots en uhp is van toepassing op minderjarigen, met een minderjarige bedoeld men een kind, en dan komt het, een kind dat nog niet geboren is heet in de wet een ongeboren vrucht, en een kind dat dood ter wereld komt of kort na geboorte komt te overlijden door de geboorte en of ander medisch samenhande oorzaak word door de wet geacht nooit bestaan te hebben, door de wet gezien is een kind dus pas een kind als het levend en gezond ter wereld is gekomen, en dus is pas vanaf geboorte met verzoekschrift een procedure aanhangig te maken met verzoek tot OTS dan wel in combinatie met een UHP en is het vanaf dat moment ook pas uit te spreken door de rechter, zie burgerlijk wetboek 1, daar staat het allemaal in, de wetgever voorziet niet in bescherming van een ongeboren vrucht het kent alleen in het strafrecht een feit dat is aan te merken als strafbaar namelijk het doden van ongeboren vrucht danwel ongewild verlies daarvan veroorzaakt door geweld of door inbreuk van de menselijke integriteit, simpel simpel simpel, dus!, rechters zijn in nederland enkel debielen en zware criminelen, een enkele uiterst zeldzame uitzondering daargelaten, en van een democratische rechtstaat kan men ook niet spreken, het is louter dictatuur

  BeantwoordenVerwijderen
 2. nog even een aanvulling op de reactie betreft uitbuikplaatsing, het woord "minderjarige" is terug te leiden naar het woord "geboorte" daar vanaf dat punt pas de jaartelling begint, dus zonder geboorte is er geen sprake van minderjarige

  BeantwoordenVerwijderen 3. Wie is moederkevanx.

  Ze is een moederke,van drie kinderen.
  We kennen elkaar via hyves,het klikte meteen.
  En aan de telefoon ,babbelen we heel wat af.
  Ze gaf mij zelfvertrouwen,
  Ik kon met haar praten over het jeugd dorp,ooit mijn thuis.
  waar ook haar dochtertje een plekje heeft gehad.
  Waar de opvang goed was.
  Jeugd zorg gaf de verantwoording aan WSG
  En het kind zag vele leidsters ,voogden ,instellingen.
  Het kind werd er niet gelukkiger op.
  Werd zelf onderzocht op zwangerschap ,en seks ziektes.
  Vanaf dat moment is ons moederke een kei harde vechter, een wanhopige
  vechter geworden.
  De vraag ,waar was de groepsleidster,ze zit toch op een plaatst ,die door
  de staat geregeld is.
  Hoe kan dit in een groeps huis gebeuren.
  Zoveel kindertjes waren er niet.
  En wat gebeurd er morgen ,kind heeft geen vriend en krijgt de prik pil.
  Ze was pas 13 jaar oud.
  Steeds is ons moederke op zoek naar mensen die het lot van haar kind
  kunnen verbeteren.
  Ik kan niet meer als luisterden.
  Af en toe vloeken over zoveel onbegrip ,aan dit moederke.
  De voogdes ,en advocaten kregen heel wat mails.
  En ook vele gesprekken.
  De lijst is te lang ,om weer te geven ,bij wie ze aan klopten.
  Het was geen vragen meer ,maar smeken telkens weer.
  Zelfs de aangiften ,voor misbruik geen hulp.
  Een gezag hebbend persoon vroeg.
  Moederke heb jij zelf als kind geen bosje gehad waar je seks deed?
  DE mens denkt al gouw een uithuis plaatsing eigen schuld dikke bult.
  Maar laat dit denken nou eens even weg ,zie het hier en nu.
  Daar draait het nu om.
  Dit moederke,die 3 uit huis geplaatste kinderen heeft.
  En voor haar 2 zonen niks kon doen.
  Haar oudste heeft een plekje gevonden waar hij op zijn plaats is.
  Het lot was hard,te dragen.
  De oordelen van mensen nog harder.
  De tv beelden van een klein kindje dat over lijd in de instelling .
  Waar waren de groepsleidsters.
  Er was geen toezicht op dat moment.
  De glijbaan maakte een eind aan zijn leven.....
  Haar zoontje , op dat moment nog een klein manneke.
  was er bij toen dit kindje over leed.
  Haar kind werd overgeplaatst.
  En een goede plaatst voor haar kind ?
  Vandaag de dag ......
  ,ze weet het haar kind ondanks de instelling ,
  is te vaak betrokken bij ,rottigheid
  en dan is ook hier de politie die zijn werk doet.
  Doodsbang is ons moederke,
  dat op den duur haar meiske het zelfde lot onder gaat als haar broertje.
  Ondanks dat ook haar familie haar kei hard laat vallen .
  VECHT ZE ,VIA DE PC ,ZOEKT STEEDS WEER BEGRIP EN MEDE VECHTERS DIE HET LOT
  VAN HAAR KIND VERBETERD.
  En ik vraag mij af ,moederke hoe lang nog.
  Bestaat er geen hulp voor jou?
  BeantwoordenVerwijderen