zaterdag 8 maart 2014

R.I.P. Alle Nederlandse jeugdzorg- betrokkenen die eigen belang stellen of stelden boven HET BELANG EN HET RECHT VAN HET KIND EN ZIJN WETTIGE OUDERS!


STOF TOT NADENKEN VOOR MENIGE, (NIET ZELDEN ZICH VAN “CHRISTELIJK WAARDEN” OVERTUIGD WETENDE) JEUGD- EN PLEEGZORGMEDEWERKER, KINDERRECHTER, ADVOCAAT EN PLEEGOUDER DIE MEDEWERKING HEBBEN VERLEEND AAN HET WEGHALEN VAN KINDEREN BIJ OUDERS TERWIJL OP GEEN ENKELE WIJZE IS VAST KOMEN TE STAAN DAT HET KIND BIJ DEZE OUDERS ZODANIG OPGROEIDE DAT ZIJN ZEDELIJKE OF GEESTELIJKE BELANGEN OF ZIJN GEZONDHEID ERNSTIG WERDEN BEDREIGD DAN WEL DEZE OUDERS TIG WERDEN BEDREIGD DAN WEL DEZE OUDERS ONMACHTIG OF ONGESCHIKT WAREN DE  VERPLICHTING TOT DE OPVOEDING EN VERZORGING VAN HUN KIND(EREN) TE VERVULLEN !!!

Voor het communiceren met zijn medemens (b)lijkt onze geest, (denken, ervaren, beleven van het “ik” wezen), volledig afhankelijk te zijn van de zeer beperkte mogelijkheden die het “stoffelijk omhulsel”, het lichaam, hem te bieden heeft.

In onze wereld nemen wij immers als vanzelfsprekend aan dat de geest zijn waarnemingen met anderen pas dán redelijkerwijs kan uitwisselen wanneer de hersenen dermate zijn ontwikkeld dat we kunnen spreken, schrijven en verstandelijk redeneren.

De behoefte van de geest in zijn “stoffelijk omhulsel” tot ontwikkeling van aards rationeel bewustzijn en de gelijktijdige absentie van de behoefte tot ontwikkeling van een veelomvattender kosmisch spiritueel bewustzijn, (uitzonderingen daargelaten), is m.i. niet zonder enige reden!

Want is het niet zo dat de geest op aarde allereerst een bepaalde keuze- en leer-proces moet ondergaan alvorens hij aan de ontwikkeling van zijn spirituele bewustwording kan gaan beginnen?

En is het niet zo dat wanneer hem de essentie van de betekenis en waarden van ontwikkeling van spiritueel bewustzijn maar al te gemakkelijk en zonder meer zou worden “aangereikt”, hij - als het verwende rijkelui’s kind  - de essentie van de noodzakelijke eigen inspanning tot het bereiken van zijn verworvenheden, zou kunnen gaan bagatelliseren?

Dit zou m.i. een plausibele verklaring kunnen zijn voor onze - over het algemeen -  “spirituele blindheid”,  maar wie ben ik?

Ik heb in ieder geval wél voor mezelf de bevestiging gekregen dat overleden personen niet zomaar definitief "weg" zijn en er contact mee mogelijk is indien je er open voor staat!

Hoe het ook zij, dit tijdelijk beperkt aards bewustzijn verschaft de geest weldegelijk drie uitzonderlijke privileges die kenmerkend zijn voor dit aards bewustzijn;

 1. de mogelijkheid om VOOR ZICHZELF te bepalen wat binnen het kader van aards menselijk rationeel denken en handelen juist en/of onjuist is;
 2. De mogelijkheid om VOOR ZICHZELF te bepalen op welke wijze hij invulling zal gaan geven aan zijn beperkte tijd hier op aarde;
 3. De mogelijkheid om VOOR ZICHZELF te bepalen in hoeverre hij selectief te werk zal gaan bij het “aan het daglicht brengen” van de innelijk aanwezige en niet te ontkennen eigenschappen en kenmerken van zijn werkelijke “ik” wezen.      
   
  Na de aardse dood heeft de ovegegane geest geen stoffelijk omhulsel meer en heeft dat dan ook niet meer nodig aangezien de geest in zijn nieuwe hoedanigheid in staat is om de energie, (straling) van gevoelens en gedachten van andere geesten, (dus ook van de geesten die nog in hun stoffelijk lichaam op aarde vertoeven) te absorberen, te kunnen waarnemen, te kunnen “lezen”!
   
  Daardoor moet menig net overgegane geest plotseling de keiharde waarheid “onder ogen zien” dat OOK alle andere “overgeganen”  ZIJN gevoelens en gedachten kunnen  absorberen, kunnen waarnemen, kunnen “lezen”. Hij wordt als het ware: “geestelijk naakt” voor alle anderen aan gene zijde.
   
  De tot voor kort op aarde vertoevende geest komt dan tot zijn schrik tot de ontdekking dat hij geen gebruik, of liever gezegd, geen misbruik meer kan maken van privilege nr. 3, de mogelijkheid om bepaalde innerlijke eigenschappen en kenmerken van zijn “ik” wezen als: “vreugde, fantasieën, verdriet, angst, pijn, twijfels, onzekerheden, zelfoverschatting, hebzucht, schuldbesef, enz.”, voor anderen verborgen te houden en dan zal tevens onverbloemd blijken op welke wijze hij invulling heeft gegeven aan privilege nr. 2  
   
  De op aarde door eigen keuze tot stand gekomen verworvenheden en/of opgelopen schuldenlast, (dit laatste vanwege het bewust onjuist en egoïstisch handelen ten behoeve van zijn eigen belang), kortom, ZIJN WERKELIJKE HOEDANIGHEID ZAL DAN VOOR EEN IEDER AAN GENE ZIJDE, DUS VOOR HET AL, (GOD) ONVERBLOEMD AAN HET DAGLICHT KOMEN!!!
   
  R.I.P. Alle Nederlandse jeugdzorg- betrokkenen die eigen belang stellen of stelden boven HET BELANG EN HET RECHT VAN HET KIND EN ZIJN WETTIGE OUDERS!
  Ook aan uw aards leven komt onverbiddelijk een eind en eerder dan u zich nu kunt voorstellen! Het leven is zó voorbij en dan zult u verder moeten, “naakt” aan gene zijde!

1 opmerking:

 1. Vol verbazing heb ik het blog gelezen! Duidelijk verhaal!!!
  Spijtig dat het allemaal zo loopt !! Had niet nodig geweest.
  Ik wens je heel veel succes.

  Ook ben ik benieuwd of er een jaar naar je laatste schrijven verbetering in de situatie is.

  BeantwoordenVerwijderen