maandag 18 juni 2012

Oproep aan alle ouders van thuiswonende minderjarigen

In geval van problemen:

Blijf ver weg van AMK, BJZ en Raad voor de Kinderbescherming,

en los problemen op binnen het eigen netwerk van familie, vrienden en goeie buren!!! 

Hieronder een link naar de naakte waarheid over de jeugdzorg in Nederland waar iedere ouder van op de hoogte dient te zijn!!!:

http://www.jeugdzorgammehoela.nl/data/pdf/Brandbrief.pdf

In het belang van uw kind(eren), verspreid bovenstaande link daarom zoveel mogelijk!!!


Niet in de laatste plaats dient de Nederlandse gemeenschap er van op de hoogte te zijn dat de overheid (wetgever en rechtbanken) zich laat adviseren door een drietal deskundigen, te weten:

orthopedagoog prof. dr. P. van den Bergh;
pedagoog dr. A.M. Weterings;
orthopedagoog prof. F. Juffer.

Van eerst genoemde zijn onderstaande uitingen uit citaten te vinden op:

http://pleegzorginbelangvanhetkind.info/Traject%20Pleegzorg%20studiedag%209nov2010.pdf

(pagina 4)

"De professor sluit af met volgende stellingen:
*uithuisplaatsing is geen falen van de hulpverlening;
*De hulpverlening faalt wel als men te lang blijft hulp verlenen tegen beter weten in;
*Het doel van de hulpverlener mag nooit het vermijden van een uithuisplaatsing zijn;
*De beslissingen moeten wel transparant zijn en tevens moet de beginsituatie duidelijk zijn op grond waarvan een bepaald doel wordt gesteld.

2. Het juridisch kader.
Juristen doen soms de inspanningen van de hulpverlening onrecht aan
*Art. 9 (uithuisplaatsing) van het IVRK (Internationaal verdrag van de rechten van het kind) beperkt de bewegingsvrijheid van de hulpverlener;
*Art. 8 Europees EVRM (Europees verdrag voor de rechten van de mens) maakt uithuisplaatsingen nog moeilijker.
Zo verplicht het EVRM de hereniging ouder - kind na een uithuisplaatsing.

"In Nederland kan een uithuisplaatsing pas
*Indien vrijwillige hulp niet meer mogelijk is;
*Intensieve thuishulp niet meer mogelijk is;
*Uithuisplaatsing noodzakelijk is."

(Pagina 15)

"3. Indien een pleegplaatsing op jonge leeftijd. Welke leeftijd is de beste leeftijd om een kind terug naar huis te oriƫnteren?
Professor: Dit is een verkeerd perspectief. Dit is gericht op de ouders. Je moet gericht zijn op het kind. Dit is de moraal van het verhaal vandaag. Het kind moet terug naar huis d.i. niet de bedoeling. Kijken naar het kind"

Meer linken m.b.t. dit drietal:

http://books.google.nl/books?id=W_ZEqBgyJSkC&pg=PA11&hl=nl&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

http://www.kindindepleegzorg.nl/index.html
(waaronder "richtlijnen" voor "onderzoeksvragen rechtbank")

http://www.kindindepleegzorg.nl/VisieMissie.html

http://www.kindindepleegzorg.nl/Publicaties.html
(waaronder "toespraak min. van justitie Hirsch Ballin")

http://www.kindindepleegzorg.nl/Archief.html
(beleidsvisie "Kind in de pleegzorg" aangeboden aan min. van Justitie)

http://www.kindindepleegzorg.nl/OverOns.html

http://www.kindindepleegzorg.nl/Contact.html


http://www.kindindepleegzorg.nl/OverOns.html

http://www.kindindepleegzorg.nl/VisieMissie.html

http://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/1199.html


Iedereeen die zich niet kan verenigen met de opstelling van dit drietal en met name die van VAN DEN BERGH, en ouders waarvan kind(eren) ten onrechte uit huis zijn geplaatst wil ik verzoeken contact met mij op te nemen,  chris47fr@hotmail.com  teneinde ons verenigd te kunnen verzetten tegen de macht en dictatuur van jeugdzorg die dank zij de adviezen van dit drietal aan overheid en rechtbanken en de dreigende wetswijzigingen alleen nog maar groter dreigt te worden.
Dit is een vorm van dictatuur die binnen een democratie niet kan en mag worden getolereerd en waartegen verzet van de burger niet meer dan op z'n plaats is!

Wanneer de nieuwe wet er door komt zal de grond die nu geldt voor ondertoezichtstelling voldoende zijn voor het ontnemen van het ouderlijk gezag!

¨Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht¨

2 opmerkingen:

 1. http://www.fsw.leidenuniv.nl/pedagogiek/alumni/alumninieuwsbrief-mei-2010.html#lintje-voor-femmie-juffer

  En ze kreeg ook nog eens een lintje voor haar wandaden.

  Wanneer de nieuwe wet er door komt zal de grond die nu geldt voor ondertoezichtstelling voldoende zijn voor het ontnemen van het ouderlijk gezag!
  Wees niet gevreesd deze wet komt er nooit, dat kan niet omdat Nederland ook de VN verdragen heeft ondertekend.
  En nee ik zwicht nooit voor deze tirannen, ik vecht al 14 jaar tegen deze kind onvriendelijke hetze. En ik vecht door tot dat hun zwichten, eind is in zicht.

  KinderrechtenActiviste@live.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 2. http://antipsychiatrie.startpagina.nl/prikbord/read.php?188,15779042,15792358#msg-15792358

  BeantwoordenVerwijderen